Een samengevatte biografie

Geboren in Liège (Luik) studeerde Jean-Marc ONKELINX muziek aan de Académie Grétry en het Koninklijk Conservatorium van Liège.

Hij behaalde het diploma van kunstgeschiedenis,archeologie en musicologie van de Université de Liège.

Hij volgde een opleiding als guitarist en gaf talrijke concerten als solist en in kamermuziek tussen 1985 en 1995.

Sedert 1990 is hij hoogleraar Geschiedenis en Esthetica van de Muziek in de Universiteit van de Derde Leeftijd, Université du troisième âge of U3A-Liége(waar hij tevens een cyclus concerten organiseert) en in andere instellingen in Liège.

In correlatie hiermede is hij raadgever voor de klassieke muziek van de FNAC Liège. Hij is verantwoordelijk voor de activiteiten in verband met de klassieke muziek (voordrachten, ontmoetingen, gecommentarieerde concerten)voor de FNAC Liège en Louvain-la-Neuve. Hij is initatiefnemer en en begeleider van het partnership tussen FNAC Liège, het Philharmonisch Orkest Liège en de Koninklijke Opera van Wallonië.

Jean-Marc Onkelinx wordt regelmatig uitgenodigd als commentator voor concerten of als tussenpersoon, voordrachtgever of animator in vele belgische en franse steden evenals voor de koninknlijke opera van Wallonië en het luiks philharmonisch orkest.

Hij ijvert het princiep te ontwikkelen van het actief luisteren,dat berust op een analytische en historische benadering van de muziek, waardoor het begrip van de muziek en de boodschap van de componist verbetert voor melomaan en musicus..

Hij blijft bestendig en gepassionneerd onderzoek verrichten voor de geschikte pedagogie die de vulgarisatie van theoretische en analytische benadering van de muziek toelaat. Hij heeft een passie voor de correlatie tussen kunst en menselijke wetenschappen.

Jean-Marc Onkelinx heeft talrijke projecten om activiteiten te ontwikkelen als spreker voor de jaren die komen, met thans uitnodigingen verspreid in België en Frankrijk, met voor het ogenblik 120 voordrachten per seizoen.

Hij is ook auteur van een website,gewijd aan de muziek en verschillende van haar aspecten (geschiedenis,analyse,discotheek) Reeds 750 000 bezoekers uit 174 landen op http://jmomusique.skynetblog.be